ไทยพีบีเอส ยินดีต้อนรับ


ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาเห็นกระบวนการทำงานของไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

โดยไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่สำหรับการเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

 1. กระบวนการผลิตและออกอากาศรายการ
 2. เทคนิคการปฏิบัติงานข่าว
 3. การจัดเก็บฐานข้อมูลภาพข่าวและรายการ
 4. ระบบเทคนิคทางวิศวกรรม
 5. การบริหารจัดการองค์กรสื่อ
 6. กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
 7. การออกแบบอาคารไทยพีบีเอส
 8. ห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์
 9. การผลิตและบริหารสื่อใหม่
 10. กระบวนการทำงานสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
 11. พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ


icon จองเยี่ยมชมไทยพีบีเอส

พฤษภาคม 2565
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 
28
29
30
 
31
 
     
เปิดจอง
จองแล้ว
ภาพกิจกรรม

หลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยมชม

 1. ไทยพีบีเอสกำหนดให้มีการศึกษาดูงาน ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. ผู้เข้าศึกษาดูงานต้องจองวันและเวลาผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Visit (ก่อนวันเข้าศึกษาดูงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์)
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการศึกษาดูงานผ่านระบบให้ครบถ้วน
 4. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ไม่ควรเกิน 50 คนต่อคณะ
 5. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าศึกษาดูงานจากท่านภายในเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากการจองวันและเวลาผ่านระบบ

หมายเหตุ

 1. ไทยพีบีเอสจะจัดตารางการศึกษาดูงานตามความหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นสำคัญ
 2. ส่งจดหมายเรียนถึง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผอ. ส.ส.ท.)
 3. ไทยพีบีเอสขอสงวนสิทธิ์ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางส.ส.ท. กลับไปยังหน่วยงาน ของท่านแล้วเท่านั้น
 4. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 3 วัน (ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชม) มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม และกรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที

(*) ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน
กรณีที่เป็น มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย กรุณาระบุชื่อคณะและสาขาวิชาด้วย
ไม่เกิน 50 คน
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อทางสถานีจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง
ไฟล์ประเภท PDF เท่านั้น

ดูแผนที่ไทยพีบีเอสในรูปแบบรูปภาพได้ที่นี่   >>Click<<

ติดต่อเรา (Contact Us)

ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

icon 1อาคารสำนักงานใหญ่
     145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

icon 202-790-2392-3 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

icon 3www.thaipbs .or.th