ไทยพีบีเอส ยินดีต้อนรับ


ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้ามาเห็นกระบวนการทำงานของไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

โดยไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่สำหรับการเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

 1. กระบวนการผลิตและออกอากาศรายการ
 2. เทคนิคการปฏิบัติงานข่าว
 3. การจัดเก็บฐานข้อมูลภาพข่าวและรายการ
 4. ระบบเทคนิคทางวิศวกรรม
 5. การบริหารจัดการองค์กรสื่อ
 6. กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
 7. การออกแบบอาคารไทยพีบีเอส
 8. ห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์
 9. การผลิตและบริหารสื่อใหม่
 10. กระบวนการทำงานสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
 11. พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ


(*) ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน
กรณีที่เป็น มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย กรุณาระบุชื่อคณะและสาขาวิชาด้วย
ไม่เกิน 50 คน
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อทางสถานีจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง
ไฟล์ประเภท PDF เท่านั้น

ดูแผนที่ไทยพีบีเอสในรูปแบบรูปภาพได้ที่นี่   >>Click<<

ติดต่อเรา (Contact Us)

ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

icon 1อาคารสำนักงานใหญ่
     145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

icon 202-790-2392-3 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

icon 3www.thaipbs .or.th